Arxiu Històric de Cubells

El fons documental conservat i custodiat a l’arxiu municipal de Cubells es composa de 132 pergamins i 5 metres lineals de documentació en paper. Tota la documentació aplegada en aquest fons és documentació pròpia. Això vol dir que es tracta de documentació original generada o rebuda pel municipi en l’exercici de les seves funcions.

El fons documental de Cubells es conserva al propi Ajuntament i a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.

Llibres de l’Estima

Llibre de la Indemnitat

Pergamins

Axiu Comarcal de la Noguera